300 Ví Dụ

Giá trị duy nhất

Unique Values

Trích xuất các giá trị duy nhất | Lọc các giá trị duy nhất | Chức năng độc đáo | Loại bỏ các bản saoĐể giải nen giá trị duy nhất trong Excel hoặc để lọc các giá trị duy nhất, hãy sử dụng Bộ lọc nâng cao. Nếu bạn có Excel 365, chỉ cần sử dụng hàm UNIQUE kỳ diệu để trích xuất các giá trị duy nhất.

Trích xuất các giá trị duy nhất

Khi sử dụng Bộ lọc Nâng cao trong Excel, hãy luôn nhập nhãn văn bản ở đầu mỗi cột dữ liệu.

1. Bấm vào một ô trong phạm vi danh sách.

Danh sách dọc2. Trên tab Dữ liệu, trong nhóm Sắp xếp & Lọc, hãy bấm Nâng cao.

Nhấp vào Nâng cao

Hộp thoại Bộ lọc Nâng cao xuất hiện.

3. Nhấp vào Sao chép sang vị trí khác (xem hình ảnh bên dưới).

4. Nhấp vào hộp Sao chép vào và chọn ô C1.

5. Chỉ kiểm tra các bản ghi duy nhất.

6. Bấm OK.

Chỉ các bản ghi duy nhất

Kết quả:

Trích xuất các giá trị duy nhất trong Excel

Lưu ý: Excel loại bỏ tất cả các giá trị trùng lặp (Sư tử trong ô A7 và Voi trong ô A9) và gửi các giá trị duy nhất đến cột C. Bạn cũng có thể sử dụng công cụ này để trích xuất các hàng duy nhất trong Excel.

Lọc các giá trị duy nhất

Lọc các giá trị duy nhất trong Excel là một miếng bánh.

1. Bấm vào một ô trong phạm vi danh sách.

Danh sách dọc

2. Trên tab Dữ liệu, trong nhóm Sắp xếp & Lọc, hãy bấm Nâng cao.

Nhấp vào Nâng cao

3. Nhấp vào Lọc danh sách, tại chỗ (xem hình ảnh bên dưới).

4. Chỉ kiểm tra các bản ghi duy nhất.

5. Bấm OK.

Lọc Danh sách, tại chỗ

Kết quả:

Lọc các giá trị duy nhất trong Excel

Lưu ý: hàng 7 và 9 bị ẩn. Để xóa bộ lọc này, trên tab Dữ liệu, trong nhóm Sắp xếp & Bộ lọc, hãy bấm Xóa. Bạn cũng có thể sử dụng công cụ này để lọc các hàng duy nhất trong Excel.

Chức năng độc đáo

Nếu bạn có Excel 365, chỉ cần sử dụng phép thuật Hàm UNIQUE để trích xuất các giá trị duy nhất.

bảng tính tỷ lệ hoàn vốn nội bộ excel

1. Hàm UNIQUE bên dưới (không có đối số phụ) trích xuất các giá trị duy nhất.

Hàm UNIQUE trong Excel

Lưu ý: hàm mảng động này, được nhập vào ô C1, sẽ điền vào nhiều ô. Ồ! Hành vi này trong Excel 365 được gọi là tràn.

2. Hàm UNIQUE bên dưới trích xuất các giá trị xảy ra đúng một lần.

Giá trị xuất hiện chính xác một lần

Lưu ý: hàm UNIQUE có 2 đối số tùy chọn. Giá trị mặc định là 0 (đối số thứ hai) cho hàm UNIQUE trích xuất các giá trị từ một mảng dọc. Giá trị 1 (đối số thứ ba) cho hàm UNIQUE trích xuất các giá trị xuất hiện chính xác một lần.

Loại bỏ các bản sao

Đến tìm các giá trị duy nhất (hoặc các hàng duy nhất) và xóa các giá trị trùng lặp (hoặc các hàng trùng lặp) cùng một lúc, sử dụng Loại bỏ các bản sao công cụ trong Excel.

Trên tab Dữ liệu, trong nhóm Công cụ Dữ liệu, hãy bấm Loại bỏ Bản sao.

Nhấp vào Xóa bản sao

Trong ví dụ dưới đây, Excel loại bỏ tất cả các hàng giống hệt nhau (màu xanh) ngoại trừ hàng giống hệt đầu tiên được tìm thấy (màu vàng).

Ví dụ về loại bỏ trùng lặp Xóa kết quả trùng lặp

Lưu ý: hãy truy cập trang của chúng tôi về loại bỏ các bản sao để tìm hiểu thêm về công cụ Excel tuyệt vời này.

9/9 Hoàn thành! Tìm hiểu thêm về lọc>
Đi tới Chương tiếp theo: Định dạng có điều kiện^