300 Ví Dụ

Lô phân tán

Scatter Plot

Chỉ điểm đánh dấu | Những đường thẳngsử dụng câu lệnh if trong excel

Sử dụng một âm mưu phân tán ( Biểu đồ XY ) để hiển thị dữ liệu XY khoa học. Biểu đồ phân tán thường được sử dụng để tìm xem có mối quan hệ giữa biến X và Y.

Chỉ điểm đánh dấu

Để tìm xem có mối quan hệ nào giữa X (lương của một người) và Y (giá xe của anh ấy / cô ấy) hay không, hãy thực hiện các bước sau.

1. Chọn dãy A1: B10.

Chọn dữ liệu lô phân tán2. Trên tab Chèn, trong nhóm Biểu đồ, hãy bấm vào biểu tượng Phân tán.

Chèn lô phân tán

3. Nhấp vào Phân tán.

Nhấp vào Scatter

Kết quả:

Biểu đồ phân tán chỉ có điểm đánh dấu trong Excel

Lưu ý: chúng tôi đã thêm một đường xu hướng để thấy rõ mối quan hệ giữa hai biến này.

Những đường thẳng

Để tạo biểu đồ phân tán với các đường thẳng, hãy thực hiện các bước sau.

1. Chọn dãy A1: D22.

Chọn dữ liệu lô phân tán

2. Trên tab Chèn, trong nhóm Biểu đồ, hãy bấm vào biểu tượng Phân tán.

Chèn lô phân tán

3. Nhấp vào Phân tán với Đường thẳng.

Nhấp vào Phân tán với Đường thẳng

Lưu ý: cũng xem kiểu phụ Scatter với Smooth Lines.

Kết quả:

Biểu đồ phân tán với các đường thẳng trong Excel

Hàm nào sau đây nên được sử dụng để chèn ngày và giờ hiện tại vào một ô?

Lưu ý: chúng tôi đã thêm một chiều ngang và chiều dọc tiêu đề trục . Trục hoành của biểu đồ phân tán là trục giá trị, vì vậy bạn có nhiều mở rộng trục tùy chọn (giống như trục tung luôn là trục giá trị).

7/18 Hoàn thành! Tìm hiểu thêm về biểu đồ>
Đi tới Chương tiếp theo: Bảng tổng hợp^