300 Ví Dụ

Phần trăm

Percentage

Nhập phần trăm | Phần trăm của Tổng số | Tăng theo phần trăm | Phần trăm thay đổiTính toán tỷ lệ phần trăm trong Excel dễ. Phần trăm đơn giản có nghĩa là 'trên 100', vì vậy 72% là '72 trên 100 'và 4% là' 4 trên 100 ', v.v.

Nhập phần trăm

Để nhập tỷ lệ phần trăm trong Excel, hãy thực hiện các bước sau.

1. Đầu tiên, hãy nhập một số thập phân.

Số thập phân2. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Số, hãy bấm vào biểu tượng phần trăm để áp dụng định dạng Phần trăm.

Định dạng phần trăm

Kết quả.

Phần trăm trong Excel

Lưu ý: để thay đổi tỷ lệ phần trăm trong ô A1, chỉ cần chọn ô A1 và nhập một tỷ lệ phần trăm mới (không nhập số thập phân).

Phần trăm của Tổng số

Để tính toán phần trăm của tổng số trong Excel, hãy thực hiện các bước sau.

1. Nhập công thức hiển thị bên dưới. Công thức này chia giá trị trong ô A1 cho giá trị trong ô B1. Chỉ cần sử dụng dấu gạch chéo (/) làm toán tử chia. Đừng quên, luôn bắt đầu công thức bằng dấu bằng (=).

Công thức phân chia

2. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Số, hãy bấm vào biểu tượng phần trăm để áp dụng định dạng Phần trăm.

Định dạng phần trăm

Kết quả.

Phần trăm của Tổng số

3. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Số, hãy bấm vào nút Tăng Số thập phân một lần.

Tăng thập phân

Kết quả.

cách tạo bảng tổng hợp excel

Phần trăm có một vị trí thập phân

Lưu ý: Excel luôn sử dụng giá trị chính xác cơ bản trong các phép tính, bất kể bạn chọn hiển thị bao nhiêu số thập phân.

Tăng theo phần trăm

Để tăng một số theo phần trăm trong Excel, hãy thực hiện các bước sau.

1. Nhập một số vào ô A1. Nhập một số thập phân (0,2) vào ô B1 và ​​áp dụng định dạng Phần trăm.

20 phần trăm

2. Để tăng số trong ô A1 lên 20%, hãy nhân số đó với 1,2 (1 + 0,2). Công thức dưới đây thực hiện thủ thuật.

Phần trăm tăng

Lưu ý: Excel sử dụng thứ tự mặc định để tính toán xảy ra. Nếu một phần của công thức nằm trong ngoặc đơn, phần đó sẽ được tính trước.

3. Để giảm một số theo phần trăm, chỉ cần thay đổi dấu cộng thành dấu trừ.

Phần trăm giảm

Phần trăm thay đổi

Để tính toán phần trăm thay đổi giữa hai số trong Excel, hãy thực hiện các bước sau.

1. Nhập một số cũ vào ô A1 và một số mới vào ô B1.

Số cũ và mới

2. Đầu tiên, hãy tính toán sự khác biệt giữa mới và cũ.

Tính toán sự khác biệt

3. Tiếp theo, chia kết quả này cho số cũ trong ô A1.

Giá trị thập phân

Lưu ý: Excel sử dụng thứ tự mặc định để tính toán xảy ra. Nếu một phần của công thức nằm trong ngoặc đơn, phần đó sẽ được tính trước.

4. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Số, hãy bấm vào biểu tượng phần trăm để áp dụng định dạng Phần trăm.

Định dạng phần trăm

Kết quả.

Phần trăm thay đổi

5. Công thức (Mới-Cũ) / Cũ luôn hoạt động.

tạo biểu đồ hình tròn trong excel

Thay đổi phần trăm phủ định

Lưu ý: hãy truy cập trang của chúng tôi về phần trăm thay đổi công thức cho một ví dụ thực tế.

6/12 Hoàn thành! Tìm hiểu thêm về công thức và hàm>
Đi tới Chương tiếp theo: Ruy-băng^