Giới thiệu

Nếu bạn là người mới bắt đầu sử dụng Excel, đây là nơi hoàn hảo để bắt đầu. Microsoft Excel là một trong những ứng dụng phần mềm được sử dụng nhiều nhất mọi thời đại. Hàng trăm triệu người trên thế giới sử dụng Microsoft Excel. ĐọC ThêmPhạm vi

Một phạm vi trong Excel là một tập hợp của hai hoặc nhiều ô. Chương này giới thiệu tổng quan về một số phép toán phạm vi rất quan trọng. ĐọC Thêm

^