Chức năng

Khám phá cách các hàm trong Excel giúp bạn tiết kiệm thời gian. Nếu bạn chưa quen với các hàm trong Excel, chúng tôi khuyên bạn nên đọc phần giới thiệu của chúng tôi về công thức và hàm trước. ĐọC ThêmTham chiếu ô

Tham chiếu ô trong Excel là rất quan trọng. Hiểu sự khác biệt giữa tham chiếu tương đối, tuyệt đối và hỗn hợp, và bạn đang trên đường đến thành công. ĐọC Thêm

Chức năng ngày và giờ

Để nhập ngày tháng trong Excel, hãy sử dụng các ký tự '/' hoặc '-'. Để nhập thời gian, hãy sử dụng ':' (dấu hai chấm). Bạn cũng có thể nhập ngày và giờ vào một ô. ĐọC ThêmCác hàm đếm và tổng

Các hàm được sử dụng nhiều nhất trong Excel là các hàm đếm và tổng. Bạn có thể đếm và tính tổng dựa trên một tiêu chí hoặc nhiều tiêu chí. ĐọC Thêm

Chức năng tài chính

Để minh họa các hàm tài chính phổ biến nhất của Excel, chúng tôi xem xét một khoản vay trả hàng tháng, lãi suất hàng năm là 6%, thời hạn 20 năm, giá trị hiện tại là 150.000 đô la (số tiền đã vay) và giá trị tương lai bằng 0 (đó là những gì bạn hy vọng để đạt được khi bạn trả hết một khoản vay). ĐọC Thêm

^