300 Ví Dụ

Vị trí thập phân

Decimal Places

Tìm hiểu cách hiển thị ít hơn vị trí thập phân trong Excel mà không cần thay đổi số của chính nó. Bạn cũng có thể vòng một số.1. Nhập giá trị 2.175 vào ô A1.

Ba vị trí thập phân trong Excel

2. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Số, bấm vào nút Giảm thập phân hai lần.

Giảm số thập phânKết quả:

sao chép công thức trong excel sang nhiều ô

Một vị trí thập phân

Lưu ý: nếu bạn nhìn vào thanh công thức, bạn có thể thấy rằng ô A1 vẫn chứa giá trị 2.175.

3. Chúng ta vẫn có thể sử dụng giá trị chính xác cơ bản này trong các phép tính.

Phép tính

Lưu ý: nếu bạn muốn sử dụng 2.2 để nhận được kết quả là 6.6, vòng giá trị trong ô A1.

2/16 Hoàn thành! Tìm hiểu thêm về định dạng ô>
Đi tới Chương tiếp theo: Tìm & Chọn^