Lọc

Lọc dữ liệu Excel của bạn nếu bạn chỉ muốn hiển thị các bản ghi đáp ứng các tiêu chí nhất định. Nhấp vào bất kỳ ô đơn lẻ nào bên trong tập dữ liệu. Trên tab Dữ liệu, trong nhóm Sắp xếp & Bộ lọc, hãy bấm Bộ lọc. ĐọC ThêmNhững cái bàn

Các bảng cho phép bạn phân tích dữ liệu của mình trong Excel một cách nhanh chóng và dễ dàng. Tìm hiểu cách chèn, sắp xếp và lọc bảng cũng như cách hiển thị tổng hàng ở cuối bảng. ĐọC Thêm

Người giải quyết

Excel bao gồm một công cụ được gọi là trình giải quyết sử dụng các kỹ thuật từ nghiên cứu hoạt động để tìm ra giải pháp tối ưu cho tất cả các loại vấn đề quyết định. ĐọC ThêmBiểu đồ

Một biểu đồ đơn giản trong Excel có thể nói nhiều hơn một trang tính chứa đầy các con số. Như bạn sẽ thấy, việc tạo biểu đồ rất dễ dàng. ĐọC ThêmLoại

Bạn có thể sắp xếp dữ liệu Excel của mình trên một cột hoặc nhiều cột. Bạn có thể sắp xếp theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần. ĐọC Thêm

^