Tìm & Chọn

Bạn có thể sử dụng tính năng Tìm và Thay thế của Excel để nhanh chóng tìm thấy văn bản cụ thể và thay thế nó bằng văn bản khác. Bạn có thể sử dụng tính năng Đi tới Đặc biệt của Excel để nhanh chóng chọn tất cả các ô có công thức, nhận xét, định dạng có điều kiện, hằng số, xác thực dữ liệu, v.v. ĐọC Thêm

Bảo vệ

Mã hóa tệp Excel bằng mật khẩu để tệp này yêu cầu mật khẩu để mở. Để bảo vệ bằng mật khẩu tệp Excel, hãy thực hiện các bước sau. ĐọC Thêm

In

Chương này hướng dẫn bạn cách in trang tính và cách thay đổi một số cài đặt in quan trọng trong Excel. ĐọC ThêmSách bài tập

Sổ làm việc là một từ khác cho tệp Excel của bạn. Khi bạn khởi động Excel, hãy bấm Sổ làm việc trống để tạo một sổ làm việc Excel từ đầu. ĐọC Thêm

Định dạng ô

Khi chúng tôi định dạng ô trong Excel, chúng tôi thay đổi diện mạo của một số mà không thay đổi chính số đó. Chúng tôi có thể áp dụng định dạng số (0,8, 0,80 đô la, 80%, v.v.) hoặc định dạng khác (căn chỉnh, phông chữ, đường viền, v.v.). ĐọC ThêmMẫu

Thay vì tạo sổ làm việc Excel từ đầu, bạn có thể tạo sổ làm việc dựa trên mẫu. Có rất nhiều mẫu miễn phí có sẵn, đang chờ được sử dụng. ĐọC Thêm

^